Notifications
Clear all

Tiện ích, chức năng của phân hệ báo cáo thuế & quản lý thuế TNCN

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ:

Là tính năng thống kê các hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp theo thời gian. Từ đó người quản lý sẽ biết được số thuế còn phải đóng cho Nhà Nước ở các kỳ kế toán, tránh bị phạt khi không nộp đủ và đúng hạn quy định. Các tiện ích bao gồm:

 • Màn hình nhập nhanh hóa đơn thuế đầu vào và đầu ra để phục vụ cho việc báo cáo thuế gấp.
 • Đầy đủ các mẫu báo cáo thuế GTGT theo quy định của Nhà Nước: TT28; TT156; TT119
 • Đầy đủ bảng kê mua vào, bảng kê bán ra, tờ khai thuế GTGT, tờ khai và quyết toán thuế TNDN.

 

TÍNH NĂNG CỦA PHÂN HỆ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:

Là tính năng quản lý thông tin nhân viên làm việc trong doanh nghiệp và số liệu thống kê thuế thu nhập cá nhân của nhân viên trong doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp nắm được số tiền thuế TNCN đã nộp giùm cho nhân viên và lên được các báo cáo theo quy định của Nhà Nước về thuế TNCN Các tiện ích bao gồm:

 • Quản lý thông tin về nhân viên làm việc tại doanh nghiệp
 • Bảng kê chi tiết về thuế TNCN của từng nhân viên
 • Mẫu biểu thuế TNCN theo TT28; TT156

 

This topic was modified 3 years ago by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:32 am
linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

1. Quản lý, khai báo danh mục phân nhóm hóa đơn: khai báo các mã nhóm hoá đơn, dùng cập nhật trong Danh mục thuế suất GTGT đầu ra của phân hệ bán hàng

2. Cập nhật số liệu hóa đơn GTGT đầu vào/ đầu ra:

 • Cập nhật hóa đơn GTGT đầu vào: Dùng để cập nhật các hóa đơn đầu vào ở phân hệ này hoặc người sử dụng cập nhật màn hình nhập liệu ở phân hệ mua hàng. Thêm mới, sửa, xóa hóa đơn.
 • Cập nhật hóa đơn GTGT đầu ra: Dùng để cập nhật các hóa đơn đầu ra ở phân hệ này hoặc người sử dụng cập nhật ở màn hình nhập liệu phân hệ bán hàng

3. Báo cáo thuế GTGT bao gồm:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu 01/GTGT, TT28/2011): Lên báo cáo tờ khai thuế giá trị gia tăng, Xuất tờ khai thuế GTGT ra phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra (Mẫu 01-1/GTGT, TT28/2011): Xuất các hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra lên báo cáo thuế
 • Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào Mẫu 01-2/GTGT, TT28/2011: Xuất các hóa đơn chứng từ hàng hóa đầu vào lên báo cáo thuế
 • Sổ theo dõi thuế GTGT (pp trực tiếp)
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm
 • Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm

4. Quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN (TT28/2011): Lập báo cáo và xuất tờ khai tự quyết toán thuế TNDN ra phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
 • Phụ lục kết quả SXKD năm (TT28/2011): Lập báo cáo và xuất Phụ lục kết quả SXKD năm ra phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính (TT28/2011): In báo cáo và Xuất tờ khai thuế TNDN tạm tính ra phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không hóa đơn (TT28/2011): Theo dõi các hoá đơn chứng từ mua vào không có hoá đơn
 • Báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Lên báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

5. Tiện ích

 • Xuất số liệu kế toán ra excel
 • Xuất số liệu nhập kho ra excel
This post was modified 3 years ago 2 times by linhnhh
ReplyQuote
Topic starter Posted : 19/10/2021 1:38 pm
Share: