Notifications
Clear all

Các tiện ích của phân hệ quản trị chi phí theo khoản mục

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng thống kê các chi phí của doanh nghiệp phát sinh hàng ngày theo khoản mục. Từ đó người dùng có thể theo dõi được tình hình phát sinh tổng hợp hoặc chi tiết của các khoản chi phí theo từng nhóm phí như: CHI PHÍ TIẾP KHÁCH, CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ NGÂN HÀNG, CHI PHÍ THƯ TÍN, CHI PHÍ LƯƠNG, CHI PHÍ BẢO HIỂM... và quyết định các khung chi phí của doanh nghiệp một cách hợp lý theo từng thời điểm trong năm Các tiện ích bao gồm:

  • Quản lý các khoản mục phí theo phân nhóm
  • Báo cáo chi phí của doanh nghiệp theo các khoản mục phí
  • Báo cáo chi phí theo tiểu khoản giữa các kỳ và các đơn vị cơ sở
  • Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:29 am
Share: