Notifications
Clear all

Tiện ích, chức năng của phân hệ bán hàng và công nợ phải thu

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng quản lý hàng hóa được bán ra và công nợ phải thu về của doanh nghiệp. Từ đó người quản lý biết được những nhóm hàng, mặt hàng bán chạy ở các thời điểm trong năm. Lên kế hoạch về đa dạng mặt hàng bán, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và có kế hoạch thu hồi công nợ của khách hàng. Các tiện ích bao gồm:

 • Quản lý khâu bán hàng từ lập đơn hàng bán, phiếu bán hàng đến xuất hóa đơn điện tử.
 • Quản lý việc bán hàng trong nước và bán hàng xuất khẩu.
 • Tích hợp ký hóa đơn điện tử với nhiều nhà cung cấp khác nhau: Viettel, VNPT, BKAV,…
 • Quản lý giá bán tự động theo vật tự, nhóm khách hàng, thời gian hiệu lực.
 • Quản lý hạch toán hàng khuyến mãi, chiết khấu trong bán hàng.
 • Quản lý nhân viên bán hàng để lên được báo cáo thống kê doanh thu, doanh số của nhân viên đó.
 • Điều chỉnh công nợ, cấn trừ công nợ một cách linh động, dễ dàng trong thao tác.
 • Quản lý công nợ theo đối tượng, theo tuổi nợ, theo đơn hàng bán.
 • Quản lý việc đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các hóa đơn ngoại tệ.
 • Đầy đủ báo cáo theo đơn hàng: Bảng kê, BC thực hiện đơn hàng, Lãi lỗ theo đơn hàng,…
 • Đầy đủ báo cáo tổng hợp và chi tiết theo mặt hàng, khách hàng, theo tài khoản công nợ.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết group lại theo đối tượng, hàng hóa, dự án, tài khoản.
 • Cảnh báo khi mã số thuế của khách hàng được khai báo không hợp lệ.
 • Nhắc nhở và tạo tự động phiếu thu tiền mặt hoặc báo nợ ngân hàng khi bán hàng hạch toán TK 111 hoặc 112.
This topic was modified 3 years ago by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:22 am
linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin
 1. Quản lý danh mục khách hàng, nhóm khách hàng, điều khoản thanh toán, nhân viên bán hàng, thuế suất thuế GTGT đầu ra:

- Khai báo, quản lý danh mục khách hàng, tìm kiếm danh sách khách hàng theo điều kiện

- Khai báo, quản lý danh mục nhóm khách hàng, phân nhóm khách hàng theo vùng địa lý, mức độ ưu tiên, nhóm đại lý hay khách lẻ…

- Quản lý danh mục điều khoản thanh toán: Danh mục điều khoản thanh toán chỉ được dùng trong các màn hình nhập liệu liên quan đến mua bán vật tư, hàng hóa nhằm phục vụ lên các báo cáo công nợ theo mẫu qui định, tạm thời không tham gia xử lý, tính toán.

- Quản lý danh mục nhân viên bán hàng: Danh mục nhân viên bán hàng dùng để quản lý các nhân viên và bộ phận bán hàng (kinh doanh). Có thể sử dụng danh mục này để quản lý các đại lý bán hàng.

- Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu ra: Khai báo các mã thuế và tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra, dùng cập nhật trong các màn hình nhập liệu các chứng từ có sử dụng thuế GTGT đầu ra.

 1. Quản lý số dư công nợ

- Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ của các khách hàng khi lần đầu sử dụng. Các kỳ tiếp theo trong năm và cả các năm sau số dư công nợ sẽ do chương trình tự động tính toán và kết chuyển.

- Tính lại số dư tức thời của khách hàng: Trong một số trường hợp nếu số dư bị sai, chức năng này giúp người sử dụng cập nhật tính lại số dư tức thời của từng khách hàng hoặc tất cả khách hàng.

- Cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn,

- Vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng

- Vào số dư ban đầu của các hợp đồng

- Kết chuyển số dư của các hợp đồng sang năm sau

 1. Quản lý số liệu bán hàng

- Quản lý hàng hóa, vật tư (số lượng, giá bán, thuế GTGT đầu ra) của từng hợp đồng, đơn hàng bán

- Quản lý hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho (cập nhật doanh số bán hàng, giảm trừ hàng tồn kho), hóa đơn dịch vụ (hạch toán và tài khoản doanh thu)

- Quản lý hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho (xuất khẩu), hóa đơn bán hàng phi thuế quan

- Quản lý hàng bán/dịch vụ bị trả lại: lập chứng từ hàng bán/dịch vụ bị trả lại, nhập kho hàng trả, tra cứu hóa đơn đã xuất bán

- Danh mục giá bán: hỗ trợ việc cập nhật giá bán hàng hoá. Người sử dụng có quyền sửa đổi giá bán cho từng hoá đơn.

- Điều chỉnh tăng/ giảm các khoản công nợ, khoản phải thu, xóa nợ cho khách hàng theo hóa đơn; xử lý giữa công nợ tạm ứng trước tiền hàng của khách hàng và công nợ bán hàng phải thu của khách hàng; bù trừ công nợ giữa 2 tài khoản nhưng cùng 1 khách hàng; bù trừ công nợ 2 khách hàng hoặc giữa 1 khách hàng và 1 nhà cung cấp…

- Quản lý hóa đơn giảm giá; Phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn; điều chỉnh lại số tiền đã thu của các hoá đơn; Tính lại tổng số tiền đã thu của các hoá đơn; Đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các hoá đơn

 1. Báo cáo
 • Báo cáo bán hàng bao gồm:

- Các loại bảng kê như Bảng kê hoá đơn bán hàng/ bán hàng và dịch vụ; Bảng kê phiếu nhập hàng bán bị trả lại; Bảng kê hóa đơn của một mặt hàng nhóm theo khách hàng hay dạng xuất bán; Bảng kê hóa đơn của một khách hàng nhóm theo mặt hàng…

- Sổ chi tiết bán hàng

- Báo cáo tổng hợp bán hàng/ hàng bán bị trả lại; Báo cáo doanh số theo khách hàng, bộ phận, dạng xuất bán; Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán; Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu; Báo cáo bán hàng luỹ kế/ bán hàng cho nhiều kỳ/ so sánh bán hàng giữa hai kỳ

 • Báo cáo công nợ khách hàng:

- Bảng kê chứng từ/ chứng từ theo khách hàng

- Sổ đối chiếu công nợ; Tổng hợp số phát sinh theo khách hàng; Tra số dư công nợ của một khách hàng; Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng

- Sổ tổng hợp chữ T của một khách hàng

- Bảng cân đối số phát sinh công nợ của một tài khoản/ trên nhiều tài khoản

- Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ/ đầu kỳ

- Báo cáo phát sinh luỹ kế của các khách hàng; So sánh số phát sinh theo khách hàng giữa hai kỳ; Báo cáo tổng hợp số phát sinh nhiều kỳ của các khách hàng

- Sổ chi tiết của một tài khoản

 • Báo cáo công nợ hóa đơn:

- Bảng kê hoá đơn bán hàng và dịch vụ;

- Cảnh báo hóa đơn sắp đến hạn thanh toán; Bảng kê công nợ phải thu theo hoá đơn; Bảng kê công nợ của các hoá đơn theo hạn thanh toán

- Bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn; Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn - chênh lệch tỷ giá;

- Sổ nhật ký thu tiền bán hàng; Sổ nhật ký bán hàng

 • Báo cáo hợp đồng, đơn hàng

- Bảng kê đơn hàng hợp đồng; chứng từ phát sinh theo hợp đồng

- Báo cáo thực hiện hợp đồng, tình hình thực hiện kế hoạch hợp đồng

- Sổ chi tiết hợp đồng

- Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng; Bảng cân đối số phát sinh của các hợp đồng

- Tổng hợp chi phí theo hợp đồng; Báo cáo lỗ lãi của các hợp đồng

- Số dư đầu kỳ/cuối kỳ của các hợp đồng

 1. Tiện ích

- Xuất số liệu kế toán, nhập xuất kho ra Excel

- Nhập danh mục và số dư đầu kỳ, chứng từ từ Excel

ReplyQuote
Topic starter Posted : 30/10/2021 12:46 pm
 Anonymous

Xin chào. Hãy cho tôi biết, chúng tôi có thể thực hiện tất cả các sổ sách kế toán trong chương trình này, hay nó chỉ tập trung vào các nhà quản lý ? 

This post was modified 2 years ago 2 times by
ReplyQuote
Posted : 30/11/2021 7:43 am
khaibl
(@khaibl)
Member Admin
Posted by: @rochellejensen

Xin chào. Hãy cho tôi biết, chúng tôi có thể thực hiện tất cả các sổ sách kế toán trong chương trình này, hay nó chỉ tập trung vào các nhà quản lý ? 

phần mềm này có thể thực hiện các sổ sách kế toán theo tiêu chuẩn việt nam, dành cho kế toán viên và các báo cáo tài chính để nộp về cơ quan quản lý, các báo cáo quản trị dành cho nhà quản lý.

ReplyQuote
Posted : 02/12/2021 2:28 am
Share: