Notifications
Clear all

Tiện ích của phân hệ quản trị theo trường tự do

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng mở rộng giúp cho doanh nghiệp quản trị mở rộng theo ý muốn. Phần mềm cho người dùng tự định nghĩa và khai báo thêm 3 cấp độ quản trị mở rộng đi kèm theo là các báo cáo thống kê tương ứng. Các tiện ích bao gồm:

  • Quản lý quản trị mở rộng theo định nghĩa trường tự do 1
  • Quản lý quản trị mở rộng theo định nghĩa trường tự do 2
  • Quản lý quản trị mở rộng theo định nghĩa trường tự do 3
  • Đầy đủ báo cáo thống kê, bảng kê, sổ tổng hợp, bảng cân đối tương ứng với 3 cấp quản trị mở rộng
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:33 am
Share: