Notifications
Clear all

Tiện ích của phân hệ báo cáo tổng hợp, quản trị

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là phân hệ tập hợp tất cả báo cáo liên quan đến BÁO CÁO TÀI CHÍNH theo quy định của Nhà Nước và các báo cáo quản trị về nội bộ khác.

Tại phân hệ này, người quản lý sẽ có góc nhìn bao quát về sức khỏe của doanh nghiệp theo thời gian.

Các tiện ích bao gồm:

  • Đầy đủ các báo cáo theo quy định của nhà nước: QĐ15, TT200, QĐ 48, TT133.
  • Báo cáo quản trị lọc được theo nhiều kỳ, theo đơn vị cơ sở.
  • Đầy đủ các bút toán phân bổ cuối kỳ, kết chuyển cuối kỳ, đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
  • Báo cáo mua hàng, bán hàng so sánh theo nhiều kỳ.
  • Báo cáo nhập kho, xuất kho so sánh theo nhiều kỳ.
  • Báo cáo bằng biểu đồ, đồ thị với nhiều tiêu chí quản trị khác nhau.
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:19 am
Share: