Notifications
Clear all

Tiện ích Tổng quan của phần mềm STA

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Các tiện ích bao gồm:

 • Mở cùng lúc nhiều cửa sổ để thao tác nhập liệu và xem báo cáo song song.
 • Tính năng tìm kiếm và truy cập nhanh các phiếu nhập liệu hoặc báo cáo từ giao diện phần mềm.
 • Tính năng ghi chú các công việc cần làm hàng ngày trên giao diện đăng nhập phần mềm.
 • Quản lý nhiều đơn vị cơ sở trên cùng một phần mềm.
 • Cho phép người dùng tự khai báo các thiết lập làm việc theo ý muốn.
 • Khai báo và phân quyền người sử dụng phần mềm chi tiết tới từng chứng từ, chức năng trong chứng từ.
 • Tính năng xem các máy đang sử dụng phần mềm và nhật ký người dùng phần mềm (user và thời gian đã tạo phiếu, đã sửa phiếu, đã xóa phiếu).
 • Tự nhảy số tự động trong các phiếu nhập liệu theo khai báo. Đánh lại số chứng từ hàng loạt khi có nhu cầu.
 • In ấn chứng từ hàng loạt bằng một thao tác.
 • Lưu trữ số liệu tự động theo định kỳ.
 • Sao chép số liệu vào ra giữa các data với nhau.
 • Import dữ liệu từ excel vào các danh mục, số dư ban đầu, phiếu nhập liệu vào phần mềm.
 • Màn hình báo cáo hỗ trợ nhiều công cụ lọc và tính toán như Excel (vSort, Filter, Group, Min, Max, Count, Average, Sum).
 • Màn hình nhập liệu hỗ trợ nhiều tiện ích: BOOKMARKS, ghi chú…
 • Hỗ trợ kết xuất phiếu nhập liệu và báo cáo ra các định dạng: XLS, XLSX, PDF, IMAGE, HTML, TEXT, CSV, RTF.
 • Tính năng kiểm tra báo cáo khi số liệu có sự sai lệch (Sổ cái lệch sổ kho; sổ cái lệch sổ thuế, các BCTC chưa lên đúng)
This topic was modified 3 years ago by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:04 am
Share: