Notifications
Clear all

Tính năng quản lý nhà phân phối, cửa hàng và tiếp nhận thông tin khách hàng

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin
  • Hỗ trợ quản lý thông tin của từng nhà phân phối, điểm bán bao gồm: Mã khách hàng, tên, địa chỉ, khu vực phân phối, danh sách điểm bán thuộc nhà phân phối, trạng thái hoạt động…
  • Quản lý lịch sử mua bán, công nợ, số lượng sản phẩm đã tiêu thụ, số lượng sản phẩm trả về; tần suất nhân viên kinh doanh ghé thăm, hình ảnh, số lượng sản phẩm tồn kho cập nhật gần nhất của nhà phân phối, điểm bán.
  • Cung cấp tính năng Chat trong doanh nghiệp để trao đổi thông tin trực tiếp giữa các cấp quản lý và nhân viên kinh doanh, nhân viên các phòng ban trong doanh nghiệp, nhờ đó có thể phản hồi khách hàng nhanh chóng khi sự cố xảy ra và hỗ trợ kịp thời các vấn đề nhân viên kinh doanh gặp phải vượt quá khả năng xử lý. Từ đó có kế hoạch chăm sóc khách hàng phù hợp, mở rộng cơ hội với các khách hàng tiềm năng (tính năng mở rộng theo yêu cầu).
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 4:07 am
Share: