Notifications
Clear all

Báo cáo thống kê

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin
  • Tự động tổng hợp dữ liệu thành các báo cáo trực quan dạng bảng thống kê, biểu đồ thống kê thể hiện biến động tăng giảm qua các kỳ.
  • Báo cáo tồn kho hàng hóa, số lượng tiêu thụ sản phẩm tại nhà sản xuất, nhà phân phối, điểm bán lẻ theo từng khách hàng, địa điểm.
  • Báo cáo chi tiết điểm thưởng nhân viên giúp nhà quản lý có thể theo dõi và đánh giá năng lực làm việc thực tế.
  • Báo cáo doanh số, báo cáo quản trị tự động thiết lập và gửi về email cho cấp quản lý vào một gian thời gian cố định
  • Các báo cáo khác theo yêu cầu
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 4:10 am
Share: