Notifications
Clear all

Tính năng Quản lý khách hàng & Thông tin giao dịch với khách hàng

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG:

- Import danh sách khách hàng đã ký hợp đồng với công ty.

- Lưu trữ thông tin khách hàng một cách chính xác và đầy đủ nhất. Phục vụ việc theo dõi và chăm sóc chu đáo khách hàng, phân loại đánh giá khách hàng tiềm năng.

  • Tên – địa chỉ khách hàng.
  • Người đại diện công ty khách hàng.
  • Thông tin người đại diện bên khách hàng.
  • Thông tin người liên hệ bên khách hàng.
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Một số thông tin khách hàng khác tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng phần mềm.

- Quản lý thông tin khách hàng nhiều giai đoạn.

  • Khách hàng đầu mối
  • Khách hàng tiềm năng
  • Khách hàng ký hợp đồng

 

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ THÔNG TIN GIAO DỊCH VỚI KHÁCH HÀNG:

- Theo dõi tình hình bán hàng thông quá tình trạng chăm sóc khách hàng (Khách hàng mới, đã báo giá, đang theo dõi, đã chốt đơn)

- Theo dõi tình trạng đơn hàng, bill hàng

- Danh mục lịch sử giao dịch khách hàng, số lần nhân viên của doanh nghiệp liên hệ chăm sóc khách hàng trong quá trình từ lúc bắt đầu liên lạc khách hàng báo giá đến lúc ký hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau hợp đồng.

- Xem lịch sử giao dịch chi tiết của từng khách hàng.

This topic was modified 3 years ago 3 times by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 4:35 am
 Anonymous

 I am very enjoyed this post. It's an informative topic. It helps me very much to solve some problems.

ReplyQuote
Posted : 21/12/2021 4:17 pm
Share: