Notifications
Clear all

Tính năng quản lý nhân viên phụ trách khách hàng & Quản lý quy trình báo giá, danh mục hợp đồng, danh mục sản phẩm

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH KHÁCH HÀNG:

- Quản lý nhân viên phụ trách từng khách hàng.

- Phân quyền quản lý khách hàng theo nhóm nhân viên, linh động việc hỗ trợ khách hàng.

 

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH BÁO GIÁ, DANH MỤC HỢP ĐỒNG:

- Quản lý quy trình báo giá:

  • Lập báo giá gởi khách hàng theo form mẫu được thiết kế sẵn
  • Đính kèm hình ảnh sản phẩm trên file báo giá
  • Ghi nhận thời gian báo giá, lên lịch nhắc theo dõi thời gian báo giá, gọi điện hỏi thăm khách hàng để tiến hàng việc ký hợp đồng.

- Quản lý danh mục hợp đồng, theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng, gọi điện chăm sóc khách hàng.

 

TÍNH NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC SẢN PHẨM:

- Quản lý danh mục sản phẩm theo nhiều tiêu chí:

  • Giá sản phẩm
  • Hình ảnh sản phẩm
  • Thuộc tính sản phẩm
  • Phân nhóm sản phẩm chiến lược theo tháng
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 4:41 am
Share: