Notifications
Clear all

Tính năng báo cáo quản trị

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin
 • Quản lý doanh số theo khu vực bằng bản đồ
 • Báo cáo khách hàng không phát sinh đơn hàng trong tháng
 • Báo cáo so sánh phân loại khách hàng theo doanh thu công ty, theo tiềm năng thị trường.
 • Báo cáo chi phí hoạt động khuyến mãi.
 • Báo cáo tỷ lệ đơn hàng thành công trong tháng theo khách hàng/ tất cả khách hàng.
 • Báo cáo thống kê tỷ lệ chuyển đổi cơ hội từ khách hàng đầu mối ->Khách hàng tiềm năng -> Khách hàng ký hợp đồng.
 • Báo cáo thống kê số lượng khách hàng tiềm năng, khách hàng ký hợp đồng trong tháng.
 • Báo cáo tỷ lệ số lượng báo giá so với hợp đồng phát sinh trong tháng.
 • Báo cáo doanh số sản phẩm chiến lược tháng.
 • Báo cáo tổng số lượng từng sản phẩm/ nhóm sản phẩm bán ra theo tháng.
 • Báo cáo doanh số sản phẩm chiến lược so với tổng doanh số bán tháng.
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 4:50 am
Share: