Notifications
Clear all

VMware bridge mode card mạng không vô mạng được

khaibl
(@khaibl)
Member Admin

Bổng nhiên 1 ngày máy ảo không vô mạng được, chỉnh NAT mode thì đươc brigde mode thì không, có thể do update windows tự thêm 1 card vào phần bridge

1. vào phần tắt máy ảo, trên menu vmware vào:  Edit \ Virtual netword editor

image

 

2. chỉnh các bước sau:

- chọn change settings, sẽ được hỏi quyền để chạy chọn OK

image

 

- chọn ngay card vmnet0 và kích vào automation settings

image

 

- bỏ các dấu check card mạng khác không phải card vật lý của nó.

image

 

start lại máy ảo lại

This topic was modified 3 years ago 2 times by khaibl
Quote
Topic starter Posted : 26/06/2021 3:42 am
Topic Tags
Share: