Notifications
Clear all

Fix lỗi SQL Server configuration manage không hiện được service

khaibl
(@khaibl)
Member Admin

Hiện thông báo lỗi như hình vẽ, Remote Procedure call failed

wuet1

 

 

Fix: download và cài đặt update,  download sp1

Quote
Topic starter Posted : 22/05/2020 2:50 am
Share: