Notifications
Clear all

Tiện ích của phân hệ quản trị theo trường tự do

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin

Là tính năng mở rộng giúp cho doanh nghiệp quản trị mở rộng theo ý muốn. Phần mềm cho người dùng tự định nghĩa và khai báo thêm 3 cấp độ quản trị mở rộng đi kèm theo là các báo cáo thống kê tương ứng. Các tiện ích bao gồm:

  • Quản lý quản trị mở rộng theo định nghĩa trường tự do 1
  • Quản lý quản trị mở rộng theo định nghĩa trường tự do 2
  • Quản lý quản trị mở rộng theo định nghĩa trường tự do 3
  • Đầy đủ báo cáo thống kê, bảng kê, sổ tổng hợp, bảng cân đối tương ứng với 3 cấp quản trị mở rộng
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:33 am
 Anonymous

Cảm ơn cho bài viết của bạn. Tôi nghĩ rằng đây là một tình huống khách quan. Bạn có thể đọc đăng nhập. Và hãy đưa FXPRO ra quyết định phù hợp với bạn.

ReplyQuote
Posted : 29/03/2022 2:41 pm
Share: