Notifications
Clear all

VMware bridge mode card mạng không vô mạng được

1 Posts
1 Users
0 Likes
1,532 Views
khaibl
(@khaibl)
Posts: 76
Trusted Member Admin
Topic starter
 

Bổng nhiên 1 ngày máy ảo không vô mạng được, chỉnh NAT mode thì đươc brigde mode thì không, có thể do update windows tự thêm 1 card vào phần bridge

1. vào phần tắt máy ảo, trên menu vmware vào:  Edit \ Virtual netword editor

 

2. chỉnh các bước sau:

- chọn change settings, sẽ được hỏi quyền để chạy chọn OK

 

- chọn ngay card vmnet0 và kích vào automation settings

 

- bỏ các dấu check card mạng khác không phải card vật lý của nó.

 

start lại máy ảo lại

This topic was modified 1 year ago 2 times by khaibl
 
Posted : 26/06/2021 3:42 am
Topic Tags
Share: