Khi thẻ nhớ hoặc ổ cứng hư data có thể dùng pm này cứu.

Download tại đây