Notifications
Clear all

Tính năng quản lý quản trị

linhnhh
(@linhnhh)
Eminent Member
  • Đánh giá về năng lực cung ứng của các nhà cung cấp theo thời gian.
  • Kế thừa dữ liệu từ việc quản lý và phân bổ nguồn lực lao động trong sản xuất cho việc chấm công tính lương của bộ phận nhân công sản xuất.
  • Dự trù được khối lượng nguyên vật liệu cần nhập cho việc sản xuất.
  • Nắm bắt được lượng hàng hóa sản phẩm đang tồn trong kho, chậm lưu chuyển,…
  • Đánh giá được kết quả của quá trình sản xuất của từng đơn hàng, từng sản phẩm hoàn chỉnh. Từ đó điều chỉnh cho phù hợp giữa kế hoạch và thực tế.
  • Báo cáo chi phí giá thành trong sản xuất.
  • Tự động gửi mail cuối ngày cho các cấp quản trị về các báo cáo tình hình sản xuất trong ngày
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:53 am
Share: