Notifications
Clear all

Tính năng quản lý QA/QC & quản lý tồn kho

linhnhh
(@linhnhh)
Eminent Member

Tính năng quản lý QA/QC bao gồm:

  • Quản lý lịch sử về việc đánh giá chất lượng sản phẩm qua từng dây chuyền sản xuất theo thời gian.
  • Quản lý được tỉ lệ chất lượng mỗi loại sản phẩm sau mỗi công đoạn sản xuất.

 

Tính năng quản lý tồn kho bao gồm:

  • Quản lý nhiều đơn vị tính quy đổi, nhiều quy cách sản phẩm hàng hóa.
  • Quản lý vị trí đặt sản phẩm hàng hóa trong kho.
  • Quản lý sản phẩm hàng hóa chậm lưu chuyển trong kho.
  • Quản lý về việc xuất nhập tồn kho chi tiết theo lô date, LOT, Barcode, kiện, đơn vị tính,…
  • Quản lý nhiều phương pháp tính giá vốn chạy song song trong quá trình sản xuất.
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:51 am
Share: