Notifications
Clear all

Tính năng quản lý bán hàng và quản lý mua hàng

linhnhh
(@linhnhh)
Eminent Member

Tính năng quản lý bán hàng bao gồm:

  • Quản lý lịch sử về các mẫu đơn hàng, lịch sử làm việc với khách hàng qua các giai đoạn báo giá, đơn hàng.
  • Quản lý chi tiết về doanh số của nhân viên bán hàng và xây dựng thang hoa hồng nhân viên bán hàng sẽ nhận được.
  • Dự toán giá thành cho đơn hàng.
  • Quản lý việc sắp xếp sản phẩm đóng hàng lên các xe, container.
  • Quản lý thời gian giao hàng và tiến độ giao hàng cho khách hàng

Tính năng quản lý mua hàng bao gồm:

  • Quản lý lịch sử về các yêu cầu mua hàng của các bộ phận; lịch sử làm việc với nhà cung cấp qua báo giá, đơn hàng mua.
  • Quản lý về deadline, tình hình nhà cung cấp giao hàng theo thời gian.
  • Quản lý về việc nhập mua hàng theo lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất, lộ trình sản xuất.
This topic was modified 3 years ago by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:47 am
 Anonymous

 Thank you for sharing your knowledge with us.

ReplyQuote
Posted : 16/12/2021 10:52 am
Share: