Notifications
Clear all

Tính năng cảnh báo nhắc nhở công việc trên Dashboard

linhnhh
(@linhnhh)
Eminent Member

Tính năng này bao gồm:

 • Các thông tin cần cảnh báo, nhắc nhở được quản trị tập trung ở 1 màn hình duy nhất.
 • Các thông tin được cập nhật và thể hiện liên tục theo thời gian thực để người quản lý nắm bắt và có phương án giải quyết ngay lập tức.
 • Một số thông tin cảnh báo, nhắc nhở tiêu biểu:
  • Cảnh báo đơn hàng bán chưa tạo lộ trình sản xuất.
  • Cảnh báo đơn hàng bán chưa tạo lệnh sản xuất.
  • Thông báo chi tiết về lệnh sản xuất, lộ trình sản xuất đã được tạo đến từng bộ phận liên quan.
  • Cảnh báo chưa tạo BOM cho sản xuất.
  • Cảnh báo các phiếu yêu cầu đang chờ cấp quản lý duyệt.
  • Cảnh báo deadline tiến độ sản xuất của các công đoạn, bộ phận trong quá trình sản xuất.
  • Cảnh báo về deadline mua hàng, nhập hàng cho sản xuất.
  • Cảnh báo, nhắc nhở về lịch kiểm kê kho định kỳ.
  •  Cảnh báo về hàng hóa vượt mức tồn tối thiểu, vượt mức tồn tối đa quy định trong kho.

    

   sthink mrp screen 1
This topic was modified 3 years ago 3 times by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:42 am
Share: