Notifications
Clear all

Hệ thống và tiện ích trong phần mềm

linhnhh
(@linhnhh)
Eminent Member
  • Quản lý user, nhóm user đăng nhập và phân quyền chi tiết.
  • Quản lý các thông tin vận hành của doanh nghiệp .
  • Các tiện ích hỗ trợ trong việc nhập liệu; dò số liệu báo cáo; khóa số liệu; backup số liệu.
  • Nhật ký nhập liệu của người dùng trên phần mềm.
This topic was modified 3 years ago by linhnhh
Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 3:36 am
Share: