Cài đặt phần mềm để...
 
Notifications
Clear all

Cài đặt phần mềm để lập trình React Native

1 Posts
1 Users
0 Likes
405 Views
hongltt
(@hongltt)
Posts: 198
Member
Topic starter
 
khaibl đăng này 02 Tháng Tám 2019

Tài liệu liên quan đến

1. Tài liệu cài đặt 

- Node

- Python2

- JDK

- Android Studio

 
Posted : 15/05/2020 2:09 am
Share: