Notifications
Clear all
linhnhh
linhnhh
Group: Admin
Joined: 2021-01-05
Title: Member Admin
2
Quản lý danh mục khách hàng, nhóm khách hàng, điều khoản tha...

In forum SThink Accounting

11 months ago
1. Quản lý, khai báo danh mục phân nhóm hóa đơn: khai báo cá...

In forum SThink Accounting

12 months ago
1. Quản lý thông tin về bộ phận hạch toán, danh mục phân xưở...

In forum SThink Accounting

12 months ago
1. Quản lý, khai báo danh mục dự án/ công trình, nhóm dự án/...

In forum SThink Accounting

1 year ago
1. Quản lý, khai báo danh mục nguồn vốn, loại tài sản/ công ...

In forum SThink Accounting

1 year ago
Quản lý, khai báo danh mục hàng hóa, vật tư, kho hàng: ...

In forum SThink Accounting

1 year ago
Quản lý danh mục nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp, điều khoản...

In forum SThink Accounting

1 year ago
1. Khai báo, quản lý danh mục tài khoản ngân hàng, danh mục ...

In forum SThink Accounting

1 year ago
Tính năng báo cáo quản trị

In forum SThink CRM

1 year ago
Tính năng Chăm sóc khách hàng & Xây dựng tổng đài tích hợp C...

In forum SThink CRM

1 year ago
Tính năng quản lý nhân viên phụ trách khách hàng & Quản lý q...

In forum SThink CRM

1 year ago
Tính năng Quản lý khách hàng & Thông tin giao dịch với khách...

In forum SThink CRM

1 year ago
Tính năng nổi bật của STHINK HRM

In forum SThink HRM

1 year ago
Các chức năng quản lý của SThink HRM

In forum SThink HRM

1 year ago
Báo cáo thống kê

In forum SThink DMS

1 year ago
Page 1 / 3
Share: