Notifications
Clear all

Windows 11 , 10 wifi kết nối không ổn định

khaibl
(@khaibl)
Member Admin

Các dòng ryzen khi lên win 11 gặp trường hợp kết nối wifi, ping không ổn định. ping -l 36655 bị drop theo chu kỳ

lý do: có thể do service WLAN bị lỗi, restart lại mỗi lần reboot windows lại, có thể dùng lệnh dưới tại màn hình command (Run as admin)

net stop WlanSvc && net start WlanSvc

This topic was modified 3 weeks ago 2 times by khaibl
Quote
Topic starter Posted : 21/07/2022 2:07 am
Share: