Notifications
Clear all

Windows 11 , 10 wifi kết nối không ổn định

1 Posts
1 Users
0 Likes
758 Views
khaibl
(@khaibl)
Posts: 76
Trusted Member Admin
Topic starter
 

Các dòng ryzen khi lên win 11 gặp trường hợp kết nối wifi, ping không ổn định. ping -l 36655 bị drop theo chu kỳ

lý do: có thể do service WLAN bị lỗi, restart lại mỗi lần reboot windows lại, có thể dùng lệnh dưới tại màn hình command (Run as admin)

net stop WlanSvc && net start WlanSvc

This topic was modified 5 months ago 2 times by khaibl
 
Posted : 21/07/2022 2:07 am
Share: