Dự kiến phát triển sản phẩm bán hàng cho các tiệm ăn, quán cà phê, trà sữa

https://drive.google.com/file/d/1QpCz15drI5tusNzVXMLHlenwK7QXVubm/view?usp=sharing