Notifications
Clear all

Đăng ký application pass cho việc gửi mail google

duydt
(@duydt)
Member

Từ 30/5/2022 google ngưng hỗ trợ việc gửi mail bảo mật thấp (allow less secure). để gửi phải đăng ký và xin 1 pass gửi mail riêng để gửi

Xem thêm cách đăng ký

https://www.limilabs.com/blog/using-app-passwords-with-gmail

Quote
Topic starter Posted : 08/06/2022 10:37 am
Share: