Notifications
Clear all

Các chức năng quản lý của SThink HRM

linhnhh
(@linhnhh)
Member Admin
 • Hồ sơ nhân sự
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Hợp đồng nhân sự
 • Đào tạo nhân sự
 • Đánh giá nhân sự
 • Chấm công
 • Bảo hiểm
 • Công đoàn
 • Tiền lương
 • Thuế TNCN
 • Thủ tục hành chính
 • Đặt lịch làm việc
 • Đặt phòng họp
 • KPI nhân sự
 • Tài liệu biểu mẫu nhân sự
 • Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm
 • Quy trình trong nhân sự (Workflow)

 

Quote
Topic starter Posted : 26/05/2021 4:21 am
Share: