Forum

Notifications
Clear all

SQL ObjList - add một hay nhiều column, table từ database khác

hongltt
(@hongltt)
Member Moderator
khaibl đăng này 06 Tháng Chín 2017

 

- Nếu thường xuyên phải copy customize từ khách hàng này sang khách hàng khác, đồng thời cũng phải copy luôn cấu trúc table, column, index qua ... có thể sử dụng tool ObjList để tiết kiệm thời gian

- Chỉ áp dụng cho database FA11, Sthink Accounting và Sthink Enterprise

- Các bước như sau:

  • So sánh database -- trong tool
  • Export các cột cần add ra câu SQL Insert
  • Chạy lệnh để insert vào table [SmUpdate_Table]
  • Chạy lệnh đồng bộ cấu trúc SmUpdateTable

- Xem hình

1. So sanh

 

2. Export column cần thiết

 

3. Insert vào table SmUpdate_Table

 

4. Chạy lệnh SmUpdateTable để cấu trúc đc đồng bộ

Sau khi chạy xong có thể chạy lại lệnh so sánh để kiểm tra. 

This topic was modified 3 years ago by hongltt
This topic was modified 2 years ago 3 times by khaibl
Quote
Topic starter Posted : 14/05/2020 9:19 am
Share: