Notifications
Clear all

XAF platform

1 Posts
1 Users
0 Likes
669 Views
khaibl
(@khaibl)
Posts: 76
Trusted Member Admin
Topic starter
 

 XAF Platform là nền tảng có đủ các tính năng cho 1 phần mềm bussines bao gồm hệ thống , menu, control, report ...

 

 

Cross-Platform .NET App UI & Business Components (XAF) | eXpressApp Framework | DevExpress Documentation

Plug-in MVC Architecture | eXpressApp Framework | DevExpress Documentation

 

This topic was modified 1 year ago 2 times by khaibl
 
Posted : 28/08/2021 4:03 pm
Share: