Notifications
Clear all

Fix lỗi SQL Server configuration manage không hiện được service

1 Posts
1 Users
0 Likes
683 Views
khaibl
(@khaibl)
Posts: 76
Trusted Member Admin
Topic starter
 

Hiện thông báo lỗi như hình vẽ, Remote Procedure call failed

 

 

Fix: download và cài đặt update,  download sp1

 
Posted : 22/05/2020 2:50 am
Share: